Sporten na Covid-19 infectie


Raadpleeg uw sportarts voor sporthervatting na covid-19 infectie. Een Covid-19 infectie kan immers een belangrijke weerslag hebben op het hart. Daarom is vóór sporthervatting ( zowel recreatief als competitief ) bij deze patiënten een cardiologische evaluatie aan te raden.


Update coronavirus 


Heeft u 1 of meerdere van de volgende symptomen maak geen afspraak via de online agenda, maar bel me op het telefoonnummer 03/334 13 02

- Hoesten

- Verminderde geur

- Koorts

- Keelpijn 

- Ademhalingsmoeilijkheden

- Neusloop

- Diarree
Als u naar de praktijk komt, gelieve met het volgende rekening te houden

- Draag indien mogelijk mondmasker

- Kom pas 5 min voor u afspraak heeft binnen in de praktijkTarieven


Dr. Alexander De Keersmaeker is gedeconventioneerd, dit wil zeggen dat hij conventietarieven niet volgt. Het tarief voor een standaardconsultatie is 34 euro. Voor consultaties na 18u wordt een supplement van 5 euro aangerekend, dit trekt u grotendeels terug van het mutualiteit als uw globaal medisch dossier (GMD) bij de arts staat. Voor een infiltratie en/of echo wordt een supplement aangerekend. Dit wordt niet terugbetaald door mutualiteit. Start praktijk 11 september 2019


Woensdag 11 september 2019 start ik mijn eigen huisartsenpraktijk in Beveren. Naast huisarts ben ik eveneens sportarts. U kan in deze praktijk terecht voor diverse klachten, van acute tot chronische aandoeningen, zowel voor huisartsgeneeskunde als sportgeneeskunde. 

Consultaties zijn steeds op afspraak. Bij voorkeur maakt u een afspraak via het internet of de app (zie afspraak maken). Na registratie kan u eenvoudig en op ieder moment een afspraak maken. Vanaf 9 uur kan u tevens een afspraak maken via 03/334.13.02. 


Ik ben tevens werkzaam in het sportmedisch centrum Nottebohm te Brecht, waar u terecht kan voor sportmedische consultaties en sportmedische keuringen. Voor afspraken kan u terecht via het telefoonnummer 03/633.11.66 of via mail eb.thcerbmhobetton@ofni